Sporządzanie planów higieny

  • Prosta, przejrzysta forma dokumentowania wykonywanej pracy.
  • Profesjonalne, bezpłatne tworzenie dokumentacji na potrzeby firmy, na rzecz której wykonywana jest usługa: procedury, instrukcje w zakresie świadczonej pracy, doradztwo.
  • Dobór metod sprzątania i profesjonalnych środków zgodne z zasadami higieny, bez negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pewność, że użyte materiały eksploatacyjne będą posiadały odpowiednie atesty.